]> A barcode-00435632 China Xizang (Tibet) Hanmi Village Gaultheria wardii C. Marquand & Airy Shaw C. Marquand & Airy Shaw 2015-03-02 06:47:29 Lu Lu Liu Jie, Lu Renfu & Liu Tingxun