]> A barcode-00278418 China Yunnan Collectae Circa Pe Yen Tsin in Yunnan Bor-Occid. Silva Ta tsin teou, tee so. Ficus foveolata Wallich Wallich 2010-08-16 16:38:11 S. Ten