]> [collector note: (mainly Hokkaido & N. Honshu, col. 1947-x: Algae): SAP] Botany Sakai, Yoshio Sakai, Yoshio Y. Sakai Sakai Yoshio Sakai 1923