]> Botany Hertel, Hannes, Wirth, Volkmar & Vězda, Antonin Hertel, Hannes, Wirth, Volkmar & Vězda, Antonin H. Hertel, V. Wirth & A. Vězda Hannes Hertel, Volkmar Wirth & Antonin Vězda Hertel, H., Wirth, V. & Vězda, A.