]> A barcode-00122022 China Yunnan Salween-Yungchang [Baoshan Xian] divide. 24°10'N. 6000 ft Vaccinium sprengelii (G. Don) Sleumer & Rehder (G. Don) Sleumer & Rehder 2010-08-16 16:35:23 G. Forrest