]> A barcode-01976921 Japan Kyoto Honshu. Tayama, Minamiyamashiro-mura, Soraku-gun. Utricularia minor Linnaeus Linnaeus 2019-12-09 14:24:29 S. Tsugaru, G. Murata, S. Mitsuta, T. Sawada, S. Yukawa & C. Nishida