]> A barcode-01989629 Nepal E. Nepal: Sagarmatha Zone, Solukhumbu Distr., Loding (2600 m)--Pikebuk (2700 m)--Pike Bhanjyang (3500 m) Sedum sp. 2019-10-08 15:23:23 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu