]> FH barcode-00377000 United States of America Arizona near Adamana Acarospora strigata (Nylander) Jatta (Nylander) Jatta 2012-07-10 16:00:39 H. E. Hasse