]> A barcode-00125319 China Sichuan Xiangcheng Xian, Reda: Vicinity of the town of Reda. 29°6'11"N, 99°37'55"E; 3450-3650 m Ligularia subspicata (Bureau & Franchet) Handel-Mazzetti (Bureau & Franchet) Handel-Mazzetti 2010-08-16 16:35:02 D. E. Boufford, B. Bartholomew, C. Y. Chen, M. J. Donoghue, R. H. Ree, H. Sun & S. K. Wu