]> Participants: Li Heng, Dao Zhiling, Li Rong & Jiang Zhutang (KUN); Bruce Bartholomew & Lihua Zhou (CAS); Shi Xiaochun (Gaoligongshan National Nature Reserve) [collector note: Yunnan; CAS (orig.), E, GH, KUN] Botany Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2003 Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2003