]> Participants list 1: Li Heng, Dao Zhiling, Ji Yunheng, Jin Xiaohua (KUN); Bruce Bartholomew, Lihua Zhou (CAS); Neil McCheyne (E) Participants list 2: Li Heng, Dao Zhiling, Ji Yunheng, Jin Xiaohua, Hu Guangwan (KUN); Peter Fritsch (CAS); Simon Crutchley, Jin Hyub-pak (E); Catherine Bush (WFU) [collector note: Yunnan; CAS (orig.), E, GH, KUN, WFU] Botany Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2006 Gaoligong Shan Biodiversity Survey 2006