]> AMES barcode-02032555 United States of America New York Shandaken Spiranthes ochroleuca (Rydberg) Rydberg (Rydberg) Rydberg 2019-08-23 15:29:28 H. M. Denslow