]> Botany Bartholomew, Bruce Monroe, Boufford, David Edward, Chang, A. L., Zheng, Zhong, Dudley, Theodore Robert, He, Shan-an, Jin, Yue-xing, Li, O. Y., Luteyn, James L., Spongberg, Stephen Alan, Tang, Yen-cheng, Wang, Jing-Xiang & Ying, Tsun-shen Bartholomew, Bruce Monroe, Boufford, David Edward, Chang, A. L., Zheng, Zhong, Dudley, Theodore Robert, He, Shan-an, Jin, Yue-xing, Li, O. Y., Luteyn, James L., Spongberg, Stephen Alan, Tang, Yen-cheng, Wang, Jing-Xiang & Ying, Tsun-shen B. Bartholomew, D. E. Boufford, A. L. Chang, Z. Zheng, T. R. Dudley, S. A. He, Y. X. Jin, O. Y. Li, J. L. Luteyn, S. A. Spongberg, Y. C. Tang, J. X. Wan, & T. S. Ying Bruce Monroe Bartholomew, David Edward Boufford, A. L. Chang, Zhong Zheng, Theodore Robert Dudley, Shan-an He, Yue-xing Jin, O. Y. Li, James L. Luteyn, Stephen Alan Spongberg, Yen-cheng Tang, Jing-Xiang Wang & Tsun-shen Ying B. Bartholomew, D. E. Boufford, A. L. Chang, Z. Cheng, T. R. Dudley, S. A. He, Y. X. Jin, O. Y. Li, J. L. Luteyn, S. A. Spongberg, Y. C. Tang, J. X. Wan, & T. S. Ying