]> A barcode-00279933 China Xizang (Tibet) Jiangda Xian, On S side of Du Qu (Du River) 0.5 km W of center of Jiangda (Gyamda). Berberis qamdoensis Harber Harber 2020-07-06 09:35:52 Boufford D. E., Chen J. H., Kelley S. L., Li J., Ree R. H., Sun H., Yue J. P. & Y. H. Zhang