]> [collector note: Taiwan; A, TAI (orig.) collected with Tseng C. Huang] Botany Chou, C. C. Chou, C. C. C. C. Chou