]> [author note: HSC; Poaceae, Fl. NW California, Toxic Plants] Botany Smith, James Payne, Jr. Smith, James Payne, Jr. J. P. Sm. James Payne Smith, Jr. 1941