]> Botany [collector note: New Hampshire: NEBC, TI] Boufford, David E., Xu, B. & Zhang, Wen Heng Boufford, David E., Xu, B. & Zhang, Wen Heng D. E. Boufford, Bo Xu & Wen H. Zhang