]> [author note: Herbarium and types unknown] Example of Name Published: Walzia racemosa Sorokin, Trudy Obshchestva ispytateleń≠ prirody pri Imperatorskom Khar'kovskom universit√™ 3(3): 47 (1871) Botany Sorokin, Nicolai Vasilevitch (Vasilevich) Sorokin, Nicolai Vasilevitch (Vasilevich) N. V. Sorokin Sorokin Nicolai Vasilevitch (Vasilevich) Sorokin 1846 1909