]> Botany [collector note: Jiangsu: A (2,780)] Ching, Ren-Chang & Tso, C. L. Ching, Ren-Chang & Tso, C. L. R. C. Ching & C. L. Tso