]> A barcode-00272313 China Xizang (Tibet) Changdu Xian: Old road from Changdu to Jiangda (Gyamda). Rhodiola himalensis nothovar. nobilis H. Ohba H. Ohba 2019-10-08 09:37:53 Boufford D. E., Chen J. H., Kelley S. L., Li J., Ree R. H., Sun H., Yue J. P. & Y. H. Zhang