]> FH barcode-00877007 Canada Manitoba Highway #19, 4 km from Katherine Lake Chrysomyxa ledi (Albertini & Schweinitz) de Bary (Albertini & Schweinitz) de Bary 2020-10-30 11:38:04 [data not captured]