]> [collector note: specimen at A] Botany Shi, Hong-Bin Shi, Hong-Bin H. B. Shi