]> [author note: Herbairum and types: KUN: higher fungi of E Asia] [collector note: KUN, SINU] Botany Zang, Mu Zang, Mu M. Zang Mu Zang 1930