]> FH barcode-00220704 United States of America Arizona White House Canyon, Santa Rita Mountains. 7500 ft Grimmia catalinensis E. B. Bartram E. B. Bartram 2011-12-06 17:21:34 E. B. Bartram