]> FH barcode-01022776 United States of America Michigan Whitemore Lake Chrysomyxa cassandrae (Gobi) Tranzschel (Gobi) Tranzschel 2017-03-09 08:34:17 C. A. Ludwig