]> A barcode-00571674 China Xizang (Tibet) Gongjue (Gongjo) Xian: Doba Cun (Zeba in Tibetan) ca. 13.9 km in a straight line NE of the city of Gongjue. Along the Re Qu, a tributary of the Jinsha Jiang Cheilosoria insignis (Ching) Ching & K. H. Shing (Ching) Ching & K. H. Shing 2015-08-10 07:42:36 D. E. Boufford, B. Bartholomew, D. A. Eaton, Xin Hui Li, R. H. Ree, B. Xu, J. P. Yue, J. W. Zhang & X. X. Zhu