]> A barcode-00064489 China Guangxi Seh-Feng Dar Shan, S. Nanning Ormosia sericeolucida H. Y. Chen H. Y. Chen 2013-01-03 15:13:21 W. Y. Chun