]> [New York State] Botany Meissner, C. Meissner, C. C. Meissner