]> A barcode-00125318 China Sichuan Xiangcheng Xian: Between the towns of Xiangcheng and Sandui on W side of Wuming Shan. 29°7'40"N, 99°58'31"E; 3800-4050 m Ligularia subspicata (Bureau & Franchet) Handel-Mazzetti (Bureau & Franchet) Handel-Mazzetti 2010-08-16 16:35:32 D. E. Boufford, B. Bartholomew, C. Y. Chen, M. J. Donoghue, R. H. Ree, H. Sun & S. K. Wu