]> A barcode-02282520 Papua New Guinea New Ireland Feni group, Ambitle Island, Nanum caldera, main streamcourse Cystodium sorbifolium (Smith) J. Smith (Smith) J. Smith 2023-01-13 14:26:55 W. N. Takeuchi