]> Botany Samuelsson, Gunnar & Fröderström, Harald August Samuelsson, Gunnar & Fröderström, Harald August Samuelsson, G. & Fröderström, H. A. Sam. & Fröd.