]> A barcode-00146806 China Sichuan Chia Li, 15 li from Ruting. Kongting trip. 1600 m Acacia Miller Miller 2010-08-16 16:35:40 C. Y. Chiao