]> Botany Melaleuca hamata Fielding & Gardner, Sert. Pl. t. 74. 1843. Fielding, Henry Barron & Gardner, George Fielding, Henry Barron & Gardner, George H. B. Fielding & George Gardner Fielding & Gardner