]> A barcode-00620953 Japan Kochi Mt. Yokogura Takaoka-gun Kochi-ken Nippon Rosa onoei Makino Makino 2023-09-15 13:01:49 K. Uno