]> GH barcode-00066353 Honduras Santa Bárbara San Pedro Sula, alt. 800 pp. [feet] Dolicholus hondurensis Rose Rose 2010-08-28 16:59:22 C. Thieme