]> A barcode-01989578 Nepal E. Nepal: Sagarmatha Zone, Solukhumbu Distr., Beni Kharka (3970 m) - Sarkari Pati (3350 m) Sedum purpureoviride Praeger Praeger 2019-10-10 15:40:53 H. Ohba, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K.R. Rajbhandari, & S.K. Wu