]> [author note: Ghent Univ.; Marine macro-algae; col. at: BM, BOL, GENT (main), HEC, L, MICH, PC, UPNG] [collector note: BM, BOL, GENT (main), L, MICH, PC, UPNG, Herb. Saudi Arabia Natl. Mus. Nat. Hist.] Botany De Clerck, Olivier De Clerck, Olivier O. De Clerck De Clerck Olivier De Clerck 1971