]> GH barcode-00008938 Guatemala Alta Verapaz Coban Hemibaccharis flexilis S. F. Blake S. F. Blake 2010-08-16 16:36:05 H. v. T├╝rckheim