]> Example of Name Published: Tetrazygia paralongicollis Judd, Ionta, Clase & Skean (2008). Botany Ionta, Gretchen M. Ionta, Gretchen M. G. M. Ionta Ionta Gretchen M. Ionta