]> GH barcode-00091073 Brazil Amazonas Basin fo Rio Negro, Sao Gabriel, Rio Uenuichi Parahancornia negroensis Monachino Monachino 2010-08-16 16:42:14 R. L. Fróes