]> AMES barcode-02337247 French Polynesia Garudokku. Dendrobium sp. 2022-04-21 15:29:33 M. Takamatsu