]> Botany [author note: Caryophyllaceae] Wu, Cheng Yih, Zhou, Li Hua & Wagner, Warren Lambert Wu, Cheng Yih, Zhou, Li Hua & Wagner, Warren Lambert C.Y.Wu, Li H.Zhou & W.L.Wagner C. Y. Wu, L. H. Zhou & W. L. Wagner Cheng Yih Wu, Li Hua Zhou & Warren Lambert Wagner