]> [collector note: Jiangsu, Zhenjiang. A, PE (orig.)] Botany Hu, Hsen-Hsu Hu, Hsen-Hsu H. H. Hu 1894 1968