]> A barcode-00311052 China Xizang (Tibet) Eutrema verticillata (Jeffrey & W. W. Smith) Al-Shehbaz & S. I. Warwick (Jeffrey & W. W. Smith) Al-Shehbaz & S. I. Warwick 2015-02-23 10:04:54 D. E. Boufford, B. Bartholomew, D. A. Eaton, Xin Hui Li, R. H. Ree, B. Xu, J. P. Yue, J. W. Zhang & X. X. Zhu