]> [author note: Herbarium and types: A, IBSC] [collector note: Hainan (1920); Hupeh [Hubei] (1922); Kiangsu [Jiangxi] (1922-1926); Kwangtung [Guangdong], (1927-1928); Hong Kong (1927-1928): Szechuan [Sichuan] & Yunnan 1933; Anhwei [Anhui] (1924): A, CU, DS, E, LA, LU, N (800), NF, NY (890); Kwangtung [Guangdong] 1927-1928: SYS (4000)] Botany Chun, Woon-Young Chun, Woon-Young W. Y. Chun Chun Ch'en, Huan-Yung Woon-Young Chun 1889 1971