]> Botany [collector note: AMO] Thurston, W., Thurston, B. & Hagsater, E. Thurston, W., Thurston, B. & Hagsater, E. W. Thurston, B. Thurston & E. Hágsater