]> A barcode-01973344 Nepal Sagarmatha Zone, Solukhumbu Distr., Beni (2350m)--Lekhani(2700m)--Tambakhani(2800m)--Loding Khola(2350m)--Loding(2600m). Drosera peltata var. lunata (Buchanan-Hamilton) C. B. Clarke (Buchanan-Hamilton) C. B. Clarke 2019-10-21 16:30:57 H. Ohba, T. Kikuchi, M. Wakabayashi, M. Suzuki, N. Kurosaki, K. R. Rajbhandari & S. K. Wu