]> A barcode-01166350 Malaysia Sarawak Lambir Hills National Park Gomphia serrata (Gaertner) Kanis (Gaertner) Kanis 2016-02-04 09:46:26 J. K. Jarvie