]> A barcode-00571112 China Xizang (Tibet) Jiangda (Gyamda) Xian: narrow gorge ca. 6 km E in a straight line from the center of the city of Jiangda Androsace elatior Pax & Hoffmann Pax & Hoffmann 2015-05-04 11:44:39 D. E. Boufford, B. Bartholomew, D. A. Eaton, Xin Hui Li, R. H. Ree, B. Xu, J. P. Yue, J. W. Zhang & X. X. Zhu