]> Botany [collector note: SW Sichuan-E Xizang (col. nos. 30405-32596): A (2nd set), CAS (4th set), E, KUN (1st set), MO, TI (3rd set)] Boufford, David Edward, Chen, J. H., Kelley, Susan Lusk, Li, J., Ree, R. H., Sun, Hang & Yue, Jipei, Zhang, Yu-Hua Boufford, David Edward, Chen, J. H., Kelley, Susan Lusk, Li, J., Ree, R. H., Sun, Hang & Yue, Jipei, Zhang, Yu-Hua D. E. Boufford, J. H. Chen, S. L. Kelley, J. Li, R. H. Ree, H. Sun, J. P. Yue & Y. H. Zhang